Beroepsvereniging

Ethische code
Het werk dat wij doen gebeurt volgens de principes van de Ethische Code zoals deze is vastgelegd door de Ethische Commissie Phoenix Opleidingen TA/NLP. Een exemplaar van deze Ethische Code en de daaraan verbonden klachtenprocedure ligt bij ons ter inzage.
Nadere info is ook te vinden op www.phoenixopleidingen.nl.