Publicaties

Publicaties in eigen beheer
Onderstaande boeken kunnen uitsluitend besteld worden via Praktijk de Erwt: info@de-erwt.nl.

‘De Kracht van het Verschil’ (werkboek voor de manager als coach)
Drs. Menno Akkerman en ir. John Tromp
ISBN 90 80 2529-1-3 (uitg 1994)
160 pagina’s
Dit boek is oorspronkelijk geschreven voor en uitgegeven door Albert Heijn Opleidingen.
Het boek handelt over aspecten van teamgewijs werken. Het is een theoretische basis voor organisaties die willen werken op basis van teams. Hierbij hebben de teams een hoge mate van autonomie.
Praktische invullingen komen daarbij ruim aan bod.
Kosten €25,- exclusief verzendkosten.

‘De Mythe voorbij’ (mee-werken aan gedragsveranderingen)
Drs. Menno Akkerman en ir. John Tromp
ISBN 90 80 3028-1-3 (uitg 1996)
110 pagina’s
Door de industrialisatie zijn sinds het eind van de 19e eeuw werkverbanden ontstaan in de vorm van grote organisaties. Daarmee is in de vorige eeuw langzaamaan een beeld ontstaan van wat een organisatie is, kan zijn of zou moeten zijn. Deze beelden zijn bepalend voor de manier waarop mensen zich betrokken voelen bij het grotere geheel en hoe zij hun verantwoordelijkheid binnen een organisatie ervaren. In termen van verantwoordelijkheid wordt in dit boek de mythe van de organisatie ontrafeld: de organisatie heeft afgedaan als een orgaan dat je de schuld kunt geven, een lichaam dat al dan niet goed voor je zorgt en iets waarvan je je salaris krijgt, enzovoort. Het zal in de toekomst veel meer moeten gaan om een andere opvatting over wat een organisatie kan zijn. Naar analogie van een bekende slogan zal in de toekomst gelden: de organisatie, dat ben jij. In het boek wordt stilgestaan bij de opstelling van het management daarbij. Ook wordt duidelijk hoe het management kan sturen op een grotere betrokkenheid van medewerkers binnen grotere werkverbanden. Het teambegrip is daarbij een belangrijk element.
Kosten €25,- exclusief verzendkosten.

‘Ik weet het niet’ (meer bereiken met minder regels)
Ir. John Tromp
ISBN-10: 90 80 30 2821 (uitg. 2006)
ISBN-13: 978 90 80 30 2822
211 pagina’s
Een karikatuur van de goede manager van de 20e eeuw is: de man of vrouw die overal en altijd een adequaat antwoord heeft. De ideale werknemer die daar bij past is iemand die doet wat van hem of haar verwacht wordt. Achter deze beelden zit een wijze van denken. In dit boek wordt stil gestaan bij de effecten van die wijze van denken. Er wordt dus nagedacht over het denken in de periode die achter ons ligt.
Daarmee wordt duidelijk waarom zoveel actuele problemen niet opgelost worden of zelfs erger worden, ondanks geleverde inspanningen. Ook wordt duidelijk waarom dit verergeren juist een gevolg is van die inspanningen. Door ondermeer filosofie, ontwikkelingspsychologie, sociologie en organisatiekunde te verenigen, maar ook op basis van persoonlijke ervaringen en levenslessen van de schrijver ontstaat aldus een beeld van de mens die toegerust is om de vragen van de toekomst aan te kunnen.
En voor de manager van de 21e eeuw betekent dat, dat hij of zij op de juiste tijd en plaats, maar in ieder geval regelmatig roept: ‘ik weet het niet’.
Kosten €25,- exclusief verzendkosten.