Teamvorming en teamontwikkeling

De begeleiding van groepsprocessen is zo specifiek dat pas op basis van een kennismaking een plan gemaakt kan worden.

Binnen de praktijk is veel expertise aanwezig om groepsprocessen te kunnen begeleiden. Aanleiding daarbij kan bijvoorbeeld een probleem zijn zoals een conflictsituatie. Ook kan de vraag om begeleiding voortkomen uit een behoefte aan een verdere ontwikkeling van een bestaande groep mensen.