Coaching van leidinggevenden

‘Moderne organisaties vragen een stijl van leidinggeven die daarbij past. Sturen op eigendomsgevoel en verantwoordelijkheid zijn daarbij wezenlijke begrippen.’

Vakinhoudelijke deskundigheid blijkt in moderne organisaties steeds minder een belangrijke succesfactor. Succesvolle managers van nu zijn mensen die bij medewerkers een positieve basishouding weten te bewerkstelligen. Het aansturen van mensen, het creëren van omstandigheden waarbinnen mensen tot hun recht komen, het helder inkaderen van activiteiten, het monitoren van de uitvoering van plannen, het zijn zo een aantal aspecten van modern leidinggeven die veel meer dan voorheen een beroep doen op ‘gevoel’.
En ook dat valt te leren, te meer omdat het gaat om eigenschappen die mensen in potentie al in zich dragen.
De werkwijze, kennismaking etc zijn hetzelfde als bij de individuele coaching.

Motto: terug naar normaal
Ik werk graag samen onder het motto ‘terug naar normaal’. Dit betekent allereerst dat we praten in ‘gewone mensentaal’, dus als uitgangspunt geen kleuren, hoedjes, matrixen, indelingen, schema’s en verdere ongein. Het zal moeten gaan om vragen als: ‘Welk effect streef je eigenlijk na?’, ‘Hoe kan je met minder moeite hetzelfde of meer bereiken?’, ‘Waar werk je eigenlijk naar toe?’ en ‘Wat zou er gebeuren wanneer je daar echt voor zou kiezen?’.
Steeds weer moeten we de link kunnen maken naar de praktijk van alledag. We zullen dus veel werken met voorbeelden uit de praktijk.
De gesprekken krijgen hun betekenis in het kader van bijvoorbeeld afspraken maken, heldere communicatie en feedback geven. En dat steeds geplaatst in het perspectief van het bedrijfsresultaat.