Coaching van individuen (loopbaanbegeleiding)

‘Eerst de schok te boven komen en daarna anders kijken naar jezelf en anders kijken naar de markt’

Soms draaien mensen jarenlang mee in een organisatie en worden dan – voor hun gevoel plotseling – geconfronteerd met de noodzaak om ‘elders’ te gaan kijken. En vaak is de aanleiding niet zozeer een disfunctioneren maar is de oorzaak een organisatieverandering. Deze nuchtere beschrijving komt echter zelden overeen met het gevoel dat betrokkenen zelf ervaren. Meestal is het een uitermate vervelend gevoel. Men kan zich ‘afgedankt’ voelen en te kort gedaan. In zo’n situatie kunnen mensen het gevoel hebben van complete of gedeeltelijke desoriëntatie. Het enige dat je zeker weet is dat je weg ‘moet’. En verder weet je het niet. Je weet niet wat je wilt en niet wat je kan. En die laatste twee versterken elkaar: omdat je niet weet wat je wilt weet je niet wat je zoekt en omdat je niet weet wat er mogelijk is, heeft het geen zin om na te gaan wat je wilt.

Voor mensen in die situatie biedt het traject twee ingangen. Het begeleidingstraject bestaat uit twee hoofdstromen:
o oriëntatie op jezelf
o oriëntatie op de markt

Oriëntatie op jezelf
In eerste instantie is het daarbij belangrijk aandacht te schenken aan de ontstane situatie. Pas wanneer de nieuwe situatie niet alleen feitelijk, maar ook emotioneel aanvaard is, ontstaat er ruimte om aan de slag te gaan met vragen die leiden naar de toekomst. Wat is eigenlijk datgene dat me drijft, waar wordt ik enthousiast van, wat geeft me energie ? Bij welke activiteit heb ik het idee en het gevoel zinvol bezig te zijn? Hoe vind ik een evenwicht tussen privé en werk? Allemaal voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen. Daarbij worden oefeningen gedaan en wordt er ook gewerkt met opdrachten. In een ontspannen sfeer (belangrijk!!) wordt op een niet problematiserende wijze gewerkt aan vragen zoals hierboven verwoord.

Oriëntatie op de markt
Voordat je naar een nieuwe baan en functie solliciteert is het belangrijk te weten wat er mogelijk is, wat er gevraagd wordt en welke nieuwe ontwikkelingen er gaande zijn. Mensen die jarenlang hebben gewerkt zijn soms het contact met de markt kwijt geraakt. Zij hebben eenvoudigweg niet op die manier om zich heen gekeken, daar was ook geen aanleiding voor. Daarom is het zinnig om eerst een uitgebreide marktoriëntatie te doen alvorens daadwerkelijk te gaan zoeken naar een nieuwe functie en baan. Netwerken en het ‘anders’ gebruiken van krant zijn voorbeelden van de methode die je daarvoor kunt gebruiken.

Nieuwe baan
Deze twee-sporen aanpak blijkt dikwijls op een organische wijze te leiden naar een nieuwe functie. Het netwerken verandert in de loop van de tijd dan ‘vanzelf’ van karakter. Dat is ook wel logisch, wanneer je gaandeweg beter weet wat je wilt en naarmate je je gerichter beweegt op de markt komt de ‘match’ ook steeds dichterbij. De kans op succes wordt in hoge mate bepaald door de mate waarin de betrokkene zich inspant en er ‘voor wil gaan’. De coaching is er op gericht de voorwaarden te scheppen waarbij de inspanning de grootste kans maakt om beloond te worden.

Omvang
Het traject omvat maximaal 15 sessies van anderhalf tot twee uur met de coach. Daarnaast is de coach twee middagen of ochtenden beschikbaar om een flink stuk te wandelen. Hetzelfde geldt voor twee museumbezoeken. Wanneer de cliënt dat wenst kunnen wandelen en museumbezoek worden vervangen door iets anders.
Verder is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail korte informatieve contacten te hebben.

Praktisch
De plaats van coaching is Hardenberg, de trainer is John Tromp. De frequentie van de sessies is tweewekelijks. Het totale traject kan een halfjaar tot driekwart jaar duren. De start van een traject vindt pas plaats na een kennismakingsgesprek. Daarin kunnen beide partijen beoordelen of ze een wederzijdse activiteit zien zitten. De werkregels die gelden voor de ‘gewone’ coaching gelden ook hier. Zie daarvoor verder de pagina van de coaching.