Allergieën

Opsporen van allergieën en er mee omgaan

Wat is een allergie?
Allergie is de eigenschap van het menselijk lichaam om op bepaalde stoffen anders te reageren dan voorheen.
In de praktijk van het dagelijks leven spreken we over een allergie als die reactie ongewenst of lastig is.
Mensen worden niet allergisch geboren, zij ontwikkelen (soms heel snel, soms pas na heel veel jaren) de overreactie op bepaalde stoffen.

In de medische wereld is veel bekend over allergieën. Er is ook nog veel nìet bekend.
Eén van de dingen die het gecompliceerd maakt is dat er steeds meer allergieën lijken bij te komen.
Zowel in de medische wereld als in de wereld van de Touch For Health is het daarom dikwijls een kwestie van intensief zoeken als het gaat om allergieën. Nadrukkelijk stellen wij, dat wij nooit een vervanging kunnen zijn voor wat de medici bieden. Wèl kunnen we daarnaast een andere en dikwijls effectieve en snelle manier van zoeken aanbieden.

Met welke klachten?
Wanneer er sprake is van ‘onverklaarbare’ lichamelijke en/of geestelijke klachten, kan je aan allergieën denken. Vooral ook als de klachten er soms wel en soms niet zijn; juist ook als er sprake is van een bepaalde terugkerende regelmaat. U kunt daarbij denken aan verschillende soorten klachten:
o Lichamelijk:
huidproblemen
jeuk, irritaties
chronische vermoeidheid
hooikoorts
niesbuien
chronische ontsteking van de luchtwegen
hoofdpijnen
o Geestelijk:
overactiviteit (vooral bij kinderen)
angsten
agressief gedrag
depressies

Het zal duidelijk zijn, dat het niet omgedraaid kan worden: overactiviteit KAN veroorzaakt worden door een allergie, het kan echter ook door iets anders veroorzaakt worden. Dat geldt voor alle genoemde klachten.

Werkwijze
Via het Touch For Health systeem kan je onderzoeken of bovengenoemde klachten te maken hebben met een allergie. Door middel van een eenvoudig uit te voeren spiertest geeft het lichaam aan of het allergisch is voor een bepaalde stof. Vaak ontdekken we in eerste instantie, dat er een allergie bestaat voor meerdere stoffen. Wanneer contact met deze stoffen gedurende enkele weken vermeden wordt (als dat tenminste kan), zien we dan vaak dat de allergie voor slechts enkele stoffen of één stof overblijft.

Over de zoektocht
Allereerst dienen we dus uit te zoeken om welke stoffen het gaat. Het is vanzelfsprekend onmogelijk om alle eventuele allergie-veroorzakende stoffen in de praktijk bij de hand te hebben. Van de meest voorkomende stoffen is een allergenenset gemaakt. Die wordt als basis eerst uitgetest. Daarnaast is het raadzaam om monsters te verzamelen van alle stoffen en producten, waarvan u ook maar enigszins het vermoeden hebt, dat deze te maken zouden kunnen hebben met de klachten. Neem deze monsters de eerste keer mee. Dit eerste bezoek heeft dan soms ook het karakter van iemand, die uitgebreid en enigszins wonderlijk is wezen winkelen: tassen vol met zeer uiteenlopende artikelen worden meegenomen. Waar u daarbij aan kunt denken: een beetje stof uit de stofzuiger, levensmiddelen, snoep, rookwaren, iets van de huisdieren… Gebruik uw intuïtie bij het verzamelen. Het uittesten gaat snel en eenvoudig, dus bij twijfel: meenemen!!!

Over de sessies
Tijdens een eerste afspraak zoeken we dus uit óf er sprake is van een allergie en zo ja, wèlke. Het advies is dan om de uitgeteste producten minimaal 4 weken niet te gebruiken of contact er mee te vermijden. Tijdens de tweede afspraak worden de veranderingen besproken. De test kan aanwijzen of er nog steeds sprake is van een allergie voor àlle uitgeteste producten. Verder werken we aan het vergroten van de weerstand door middel van de tap-techniek. Deze techniek leert u ook zelf, zodat u die in de weken daarna zelf kunt toepassen. In overleg stellen we vast of er nog een vervolgafspraak gemaakt dient te worden.