Relatie-therapie

Relatie-therapie, voor wie?
Iedere liefdesrelatie lijkt na een ‘roze’ begin in een lastige fase te moeten komen. Wat ‘lastig’ daarbij inhoudt verschilt sterk: soms maken partners teveel ruzie en in andere gevallen is er juist enkel een stille eenzaamheid. De intensiteit kan ook sterk verschillen. Deze periode in een relatie kan grofweg op drie manieren aflopen: sommige paren gaan feitelijk uit elkaar, andere paren ‘blijven bij elkaar’, strijden niet meer openlijk en vluchten in werk, kinderen of in geheime liefdes. Een derde categorie knokt het uit door te onderzoeken wat er speelt, problemen op te lossen en samen verder te gaan door emotioneel en psychisch te groeien. Relatietherapie is bedoeld voor de laatste groep: partners die aanleiding zien om sàmen zaken van binnen hun relatie aan de orde te stellen en daar aan te werken. Op die manier ontwikkelen partners zich en ontstaan er nieuwe opties voor de problemen op dit gebied. Ik (Miep of John) werk met u samen en gebruik mijn deskundigheid om u daartoe optimale kansen te geven. Het is aan u om die kansen te benutten.

Kennismakingsgesprek
Tijdens onze eerste ontmoeting leren wij elkaar kennen en onderzoeken wat er speelt. Hierna beslissen we of we samen verder zullen werken. Dan stellen we het doel van de samenwerking vast en maken we werkafspraken. Ook vraag ik u akkoord te gaan met de werkregels hieronder. Over een wijziging of toevoeging kan natuurlijk altijd overlegd worden.

Werkwijze
o Opbouw
De roze start van een relatie is vooral gebaseerd op verwachtingen: ‘onze partner is degene die ons uiteindelijk het ultieme geluk gaat geven’. De lastige fase die daarna komt vindt zijn oorsprong in de teleurstelling dat diezelfde verwachtingen niet uitgekomen zijn. Alleen weten we vaak niet precies waar ons ongenoegen vandaan komt. Sterker nog, soms dòen we dingen die we eigenlijk helemaal niet wìllen. We lijken de bewuste sturing over ons gedrag ten dele te zijn kwijt geraakt, het onbewuste heeft het overgenomen. Bij onze aanpak gaat het daarom allereerst om bewustwording: het kennen van je eigen (vooral onbewuste) verwachtingen en het kennen van de werkelijkheid (verwachting en teleurstelling) van je partner. Wanneer het inzicht er is, is het in tweede instantie belangrijk om nieuw gedrag te ontwikkelen en te oefenen; gedrag dat nodig is voor een veilige en bevredigende relatie.
o Omvang
We werken om te beginnen in een blok van twaalf sessies, wanneer er meer nodig is daarna in kleinere blokken van vijf. De ervaring leert dat in eerste instantie twaalf keer nodig is om belangrijke stappen te kunnen zetten. Aan het eind van een blok gaan we na of u uw doelen hebt bereikt. Vervolgens kijken we ook vooruit en bepalen of we de samenwerking kunnen beëindigen of dat we een nieuw blok van vijf keer overeenkomen. Omdat relatietherapie alleen zinvol is zolang er sprake is van een relatie spreken partners af om tijdens zo’n blok bij elkaar te blijven, daarna is ieder individu weer volkomen vrij. Uitgangspunt voor de begeleiding is: zo veel als nodig en niet meer dan strikt noodzakelijk. De bijeenkomsten duren steeds 85 minuten.
o Werkvorm
Ik stel vragen om de situatie te verhelderen en we doen oefeningen om inzicht te geven en (nieuwe) ervaringen op te doen. U zult leesstof en veel oefeningen meekrijgen. De oefeningen zijn bedoeld elkaar op een andere manier beter te leren kennen en om de nieuwe besluiten, die u neemt ook daadwerkelijk uit te voeren. Tenslotte gaat het erom dat u niet alleen tijdens onze bijeenkomsten, maar vooral ook daarbuiten de winst van de begeleiding ervaart. Tijdens de bijeenkomsten geef ik graag uitleg over het hoe en waarom van mijn handelen: voelt u zich vrij om elke vraag te stellen die voor u van belang is!

Werkregels
De basis van ons werk kunnen wij het best verwoorden aan de hand van de volgende thema’s:
o Vertrouwelijkheid; wat we bespreken is uw persoonlijk bezit. Het staat u vrij daarmee te doen wat goed voor u is. Ik verstrek geen informatie over ons werk aan derden, tenzij u er vooraf uw goedkeuring aan geeft.
o Verantwoordelijkheid; u bent verantwoordelijk voor uw eigen leerproces. Ik ben er voor verantwoordelijk dat u de optimale gelegenheid krijgt uw doelen te bereiken.
o Voelen mag, denken moet; voelen is een recht, nooit een plicht. Denken is noodzakelijk om problemen op te kunnen lossen. U en ik zijn op elk moment aanspreekbaar op ons vermogen tot denken.
o Niets is gek; (valse) schaamte is overbodig en lastig.
o Storingen gaan voor; als er zaken zijn, die u hinderen, meld het dan meteen: op die manier zullen ze de samenwerking niet kunnen verstoren.
o Seksualiteit; spreken over seksualiteit is akkoord. Seksuele handelingen zijn niet aan de orde. Deze regel is van belang, omdat ik tijdens het werk mensen soms aanraak; ik doe dat echter alleen als de ander dat goed vindt.
o Geweld; tijdens onze ontmoetingen zullen we soms lijfelijk aan het werk zijn: daarbij zullen we onder geen beding de ander lichamelijke schade berokkenen.
o Afspraken; ieder van ons komt de afspraken na, die we tijdens het werk maken.
o Afscheid; na elke bijeenkomst nemen wij afscheid van elkaar, zodat ieder vrij en zonder verplichtingen weer de eigen weg kan gaan.
o Absentie; afspraken die niet kunnen worden nagekomen worden zo spoedig mogelijk afgezegd. Het consult wordt in rekening gebracht wanneer men minder dan 24 uur van tevoren afzegt.