Individuele begeleiding

Miep en John Tromp

Persoonlijke begeleiding en consultatie
Dit is de verzamelnaam voor het werk waarbij u de gelegenheid krijgt zaken die u bezighouden aan de orde te stellen en daaraan te werken. Op die manier kunt u zich ontwikkelen en nieuwe opties vinden voor de problemen die u op persoonlijk en/of professioneel gebied ondervindt. Ik (Miep of John) werk met u samen en gebruik mijn deskundigheid om u daartoe optimale kansen te geven. Het is aan u om die kansen te benutten.

Kennismakingsgesprek
Tijdens onze eerste ontmoeting leren wij elkaar kennen en onderzoeken wat er speelt. Naar aanleiding van dit eerste gesprek beslissen we of we samen verder zullen werken. Wanneer we daartoe besluiten, stellen we het doel van de samenwerking vast en maken we een aantal werkafspraken. Daarbij nemen we ook de werkregels door die ik hanteer en ik vraag u daarmee akkoord te gaan. Over een wijziging of toevoeging kan natuurlijk altijd overlegd worden.

Werkwijze
We werken telkens in blokken van vijf keer. De ervaring leert dat vijf keer zeker nodig is om belangrijke stappen te kunnen zetten. De vijfde keer evalueren we om na te gaan of u uw doelen hebt bereikt. Vervolgens kijken we ook vooruit en bepalen of we de samenwerking kunnen beëindigen of dat we een nieuw blok van vijf keer overeenkomen. Uitgangspunt voor de begeleiding is: zo veel als nodig en niet meer dan strikt noodzakelijk. De bijeenkomsten duren steeds 55 minuten. Ik stel u vragen om uw situatie te verhelderen en we doen oefeningen om inzicht te geven en (nieuwe) ervaringen op te doen. Van elke bijeenkomst vraag ik u een verslag te maken. Daarnaast zal ik u veelal huiswerkopdrachten meegeven. Deze zijn bedoeld om de nieuwe besluiten, die u neemt over de manier waarop u uw leven inricht, ook daadwerkelijk uit te voeren. Tenslotte gaat het erom dat u niet alleen tijdens onze bijeenkomsten, maar vooral ook daarbuiten de winst van de begeleiding ervaart. Tijdens de bijeenkomsten geef ik graag uitleg over het hoe en waarom van mijn handelen: voelt u zich vrij om elke vraag te stellen die voor u van belang is!

Werkregels
De basis van ons werk kunnen wij het best verwoorden aan de hand van de volgende thema’s:
o Vertrouwelijkheid. Wat we bespreken is uw persoonlijk bezit. Het staat u vrij daarmee te doen wat goed voor u is. Ik verstrek geen informatie over ons werk aan derden, tenzij u er vooraf uw goedkeuring aan geeft.
o Verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor de lessen die u leert. Ik ben er voor verantwoordelijk dat u de optimale gelegenheid krijgt uw doelen te bereiken.
o Voelen mag, denken moet. Voelen is een recht, nooit een plicht. Denken is noodzakelijk om problemen op te kunnen lossen. U en ik zijn beiden op elk moment aanspreekbaar op ons vermogen tot denken.
o Niets is gek. (Valse) schaamte is overbodig en lastig.
o Storingen gaan voor. Als er zaken zijn, die u hinderen, meld het dan meteen: op die manier zullen ze de samenwerking niet kunnen verstoren.
o Seksualiteit. Spreken over seksualiteit is akkoord. Seksuele handelingen zijn niet aan de orde. Deze regel is van belang, omdat ik tijdens het werk mensen soms aanraak; ik doe dat echter alleen als de ander dat goed vindt.
o Geweld. Tijdens onze ontmoetingen zullen we soms lijfelijk aan het werk zijn: daarbij zullen we onder geen beding de ander lichamelijke schade berokkenen.
o Afspraken. Ieder van ons zal de afspraken nakomen, die we tijdens het werk maken.
o Afscheid. Na elke bijeenkomst nemen wij afscheid van elkaar, zodat ieder vrij en zonder verplichtingen weer de eigen weg kan gaan.
o Absentie. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen worden zo spoedig mogelijk afgezegd. Het consult wordt in rekening gebracht wanneer men minder dan 24 uur van te voren afzegt.

Bereikbaarheid
Omdat we tijdens ons werk de telefoon niet willen opnemen, is de kans groot dat u onze telefoonbeantwoorder krijgt wanneer u belt. U hoeft dan alleen uw naam èn uw nummer in te spreken, wij bellen u dan terug zodra dat kan.