Praktijk de Erwt

Vanaf september 2021 werken we nog op twee plaatsen. We wonen nu in Diepenveen en werken daar aan huis. Daarnaast hebben we een werkplek in De Krim.

Wat betekent dat voor de praktijk?
We hebben besloten de praktijk zeker nog enkele jaren aan te houden. Dat betekent enerzijds dat we in Deventer (eigenlijk Diepenveen) werken met een praktijk aan huis zoals we dat eerder deden. Anderzijds betekent het dat Miep in de omgeving van Hardenberg voorlopig ook actief blijft. Zij heeft in de huisartsenpraktijk van dokter Jansen in De Krim een ruimte gevonden.
In principe zullen bestaande en toekomstige cliënten van Miep vanaf september 2021 dus kunnen kiezen tussen De Krim en Diepenveen.
Om misverstanden te voorkomen: we blijven een zelfstandige praktijk met eigen agenda, administratie, tarieven, facturering etcetera. We ‘wonen alleen in’ (en zijn daar heel blij mee).
Na plaatsnemen in de wachtruimte wordt je door Miep opgehaald.

Bij ‘contact en route’ vindt je het nieuwe adres.

‘Ieder mens, groot of klein, streeft in zijn gedrag iets positiefs na.’

Praktijk De Erwt is een initiatief van Miep Tromp – van Bergen.
Zij startte de praktijk in 1988.